Kun remontoidaan taloyhtiöön kuuluvaa huoneistoa tai asuntoa, on tärkeää selvittää kuka vastaa toteutettavasta remontista, kuka valvoo että remontti toteutetaan asianmukaisesti ja kenen vastuulla ovat mitkäkin kulut. Tässä artikkelissa pyritään vastaamaan näihin kysymyksiin tarkemmin. 

Kuka maksaa kylpyhuoneremontin?

suihkuseinän asennus

Perus periaate on, että remonttiin ryhtyvä maksaa kaikki kulut. Osakkaan oma-aloitteisissa remonteissa kaikki työsuoritukset materiaaleineen kuuluvat osakkaan maksettaviksi. Esimerkiksi jos vedeneristeet ovat kunnossa eikä niitä tarvitse vaihtaa, osakkaan tulee kustantaa eristeiden uusimiseen liittyvät työ- ja materiaalikustannukset. Samoin, jos wc-pönttö ja hana ovat käyttökelpoisessa kunnossa, osakkaan on maksettava näiden uusimisesta aiheutuvat kulut. Kun osakas korjaa remontin yhteydessä taloyhtiön vastuulle kuuluvia rakenteita tai perusjärjestelmiä, hänellä on velvollisuus maksaa myös näistä aiheutuvat kustannukset.

Vinkki: Ennen remontin aloittamista tarkista taloyhtiön vastuualue ja keskustele tarvittaessa isännöitsijän kanssa selvittääksesi, mitkä kustannukset kuuluvat sinulle ja mitkä taloyhtiölle.

Näitä kustannuksia voit joutua maksamaan

Kun osakas uusii remonttinsa yhteydessä taloyhtiön vastuulle kuuluvia, käyttökelpoisia rakenteita, eristeitä ja perusjärjestelmiä, hänen kuuluu maksaa myös tästä koituvat kustannukset, vaikka ne olisivat vastuunjakotaulukon mukaan taloyhtiön vastuulla. Taloyhtiö voi esimerkiksi periä osakkaalta remontin valvonnasta aiheutuvat kulut, ja talon huoltoyhtiö voi periä vesikatkon aiheuttamat kulut. Maksettavaksi voi myös tulla muun muassa vesieristys-, putki- ja sähkötöitä sekä -tarvikkeita. Rakenteiden kunto on tässä oleellinen tekijä.

Vinkki: Selvitä taloyhtiön kanssa vastuunjakoon liittyvät asiat ja kysele tarvittaessa muilta osakkailta, kuinka heidän remonttien kohdalla on menetelty. Yhtiöjärjestys ja vastuunjakotaulukko ovat hyviä dokumentteja näiden asioiden tutkimiseen.

Taloyhtiön tuki ja osallistuminen remonttikuluihin

Jos suurin osa kylpyhuoneista taloyhtiössä on edelleen alkuperäiskunnossa ja niiden käyttöikä on päättymässä, ei ole järkevää odottaa kosteusvaurioiden syntymistä, vaan remontoida märkätilat vastaamaan tätä päivää. Tällaisissa taloyhtiöissä voidaan harkita yhtiökokouksessa päätettävää periaatetta osakkaan tekemien omaehtoisten kylpyhuoneremonttien kustannusten jakamisesta. Tämä kannustaa osakkaita aloittamaan remontit omatoimisesti ennen kuin vesivahinkoja tulee.

Vinkki: Ota yhteyttä taloyhtiön hallitukseen tai isännöitsijään ja tiedustele, onko taloyhtiössä mahdollisuutta osallistua remonttikustannuksiin ja miten se käytännössä järjestetään. Dokumentoi kaikki käydyt keskustelut ja päätökset kirjallisesti. Selvitä myös mahdollinen kustannuksiin osallistumisen suuruus tai katto

vesieristys märkätilaan

Rakenteissa paljastuu vikoja

Perusperiaatteen mukaan taloyhtiö ei osallistu sellaisten rakenteiden tai kalusteiden korjaukseen, jotka ovat hyvässä kunnossa. Mikäli remontin yhteydessä paljastuu kuitenkin vikaa taloyhtiön vastuulle kuuluvissa rakenteissa tai laitteissa, yhtiö joutuu maksamaan osan remonttikustannuksista. Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiö on vastuussa asunnon rakenteiden, eristeiden ja perusjärjestelmien, kuten vesijohtojen ja niihin liittyvien vesikalusteiden, kunnossapidosta. Jos näissä ilmenee vikoja, taloyhtiöllä on velvollisuus korjata ne.

Vinkki: Selvitä jo etukäteen kuinka näissä tapauksissa toimitaan, ja miten taloyhtiö määrittelee vian tai perustason. Varsinkin märkätilaremonteissa, joissa puretaan rakenteita, voi pinnan alta paljastua erilaisia yllätyksiä.

Remontti voi joskus siirtyä taloyhtiön vastuulle kokonaisuudessaan

Mikäli remontin purkuvaiheessa havaitaan huomattavaa kosteutta rakenteissa verrattuna standardeihin, koko remontti saattaa siirtyä taloyhtiön vastuulle. Tällöin taloyhtiö vastaa myös osakkaan vastuulle kuuluvien pinnoitteiden uusimisesta perustasoon asti. Jos osakas haluaa perustasoa laadukkaammat pinnoitteet, hän vastaa erotuksen kustannuksista.

Vinkki: Selvitä ennen remonttia, mitä kotivakuutus tai taloyhtiön vakuutus korvaa näissä tapauksissa. Tyypillisesti koti- tai kiinteistövakuutus ei korvaa kosteuseristeiden vioista aiheutuvia vahinkoja, koska ne eivät yleensä täytä vakuutuksen edellyttämää äkillisen vahingon kriteeriä.

Muista että remonttikauppa.com auttaa sinua aina ilmaisen remonttisuunnitelman muodossa. Starttaa turvallinen remontti ja tilaa remonttisuunnitelma tästä.

Samankaltaiset artikkelit